Sabino Dancer (Argia sabino)
ARIZONA: Santa Cruz Co; Pajarito Mts, Sycamore Canyon - males - September 2017


ARIZONA: Santa Cruz Co; Pajarito Mts, Sycamore Canyon - female - July 2015ARIZONA: Santa Cruz Co; Pajarito Mountains, Sycamore Canyon - male - September 2010ARIZONA: Santa Cruz Co; Pajarito Mountains, Sycamore Canyon - female - September 2010